Bewust ondernemen

In mijn leven heb ik ervaren hoe belangrijk het is om in elke situatie dicht bij jezelf te blijven, in je kracht te staan. Om je hart te volgen bij het nemen van beslissingen en je passie te leven. Vanuit die passie begeleid en coach ik ondernemers en organisaties om bewuste keuzes te maken, zodat noodzakelijke veranderingen doorgevoerd worden zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Omstandigheden veranderen continu: onze leefwereld, de economie, wet- en regelgeving, wijzelf. Die dynamiek maakt dat ondernemers en managers regelmatig moeten bijsturen om succesvol te zijn. Bijsturen betekent keuzes maken. Vaak zijn dat lastige keuzes, waarbij we graag advies inwinnen van professionals, zoals boekhouder, accountant, bedrijfsadviseur, branchevereniging en collega- ondernemers. Soms ook van familie of vrienden. Toch maken die ingewonnen adviezen de keuze niet altijd gemakkelijker. Het risico schuilt erin dat een sociaal gewenst besluit wordt genomen dat onvoldoende past bij de talenten en kwaliteiten van de ondernemer. Het onherroepelijke gevolg is dat de bijsturing niet succesvol verloopt.

De sleutel tot succes ligt in het feit dat de ondernemer/manager een beslissing neemt vanuit zijn of haar kracht, passend bij zijn of haar talenten en kwaliteiten.

Caroline

Geboren in een ondernemersfamilie (1969) heb ik in de crisisjaren ’80 ervaren welke problemen en zorgen mijn ouders als ondernemers hadden en de grote impact ervan op ons bedrijf en ons gezin. Na een carrière van 17 jaar in het bankwezen koos ik in 2009 ervoor om zelf ondernemer te worden. Slechts 2 jaar later stond ik voor dezelfde strategische keuze als mijn ouders: maatregelen treffen en doorgaan of stoppen. Ik koos uiteindelijk voor het laatste.

Ik maakte mijn rentree in het bankwezen als accountmanager Bijzonder Beheer. In de 4 jaren die volgden, sprak ik met vele ondernemers in crisissituaties. Ondernemers die, net als mijn ouders en ik, voor misschien wel de moeilijkste keuze in hun leven stonden. Bijzondere gesprekken, waarin kritisch en soms confronterend gezocht werd naar probleemoorzaak en vervolgscenario’s, maar waar ook ruimte was voor emotie.

Mijn kracht is de combinatie van de professionele kennis en expertise die ik heb opgedaan in de zakelijke wereld enerzijds en mijn inlevingsvermogen, betrokkenheid en persoonlijke levenservaring anderzijds.

 

Passie

Je passie leven betekent voor mij doen waar je zielsgelukkig van wordt, je droom leven.

Drummen was mijn meisjesdroom. Luisterend naar (live) muziek word ik altijd zo blij en gelukkig van drums. Eind 2015 besloot ik zelf te gaan drummen en het maakt inmiddels een belangrijk deel uit van mijn leven.

Door te drummen gaat mijn energie stromen. Er ontstaat een flow, waarin ik me helemaal kan verliezen. Ik geniet van de klanken, de resonanties en ik word blij van het resultaat van mijn interactie met het drumstel. Drummen werkt voor mij als mediteren. Het geeft me positieve energie en focus. Kortom, ik word er zielsgelukkig van.

Ik zie in drummen ook parallellen met mijn werk. Elke trommel, cymbal en bassdrum heeft zijn eigen geluid en daarmee een unieke waardevolle rol. Bij het spelen van een ritme, verbind ik hun klanken met elkaar en ontstaat er een krachtig samenspel dat impact heeft.

Naast drummen vind ik mijn passie in het (gezins)leven met mijn partner en mijn twee dochters Evi (2006) en Inès (2008).

Missie en visie

Missie:
Mensen en organisaties begeleiden om authentiek te zijn, te doen waar ze goed in zijn en gelukkig van worden, waardoor ze een krachtig positief verschil maken in de wereld.

Visie:
Mijn ambitie is te bewerkstelligen dat mensen en organisaties op zelfbewuste wijze hun passie leven, hun talenten en kwaliteiten benutten en hen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen, zodat zij gelukkig en succesvol zijn.

Kernwaarden:

  • authenticiteit
  • vertrouwen
  • verbinding
  • betrokkenheid
  • professionaliteit